Styret og kontaktpersoner

Styret 2023 / 2024 består av:
Leder: Sylva Angelsen
Nestleder: Alf Harald Sælevik
Kasserer: Liv Irene Enga
Styremedlem: Olena Bondarenko
Styremedlem: Linda Gutvik