Borgen i Bardal

Lars Enga ble født på gården "Enga" - som ligger like nedenfor hytta - den 3. mars 1893. Han vokste opp i en stor søskenflokk, og overtok drifta av gården engang på 1920-tallet. Han var en original - i ordets mest positive betydning. Han hadde klare kunstneriske anlegg.Treskjæring og maling var hans uttrykksformer. Han fikk aldri noen formell utdanning innafor sin kunst, så vi kan bare ane hva han kunne drive det til. Men vi vil tro at han aldri beklaget at han ikke hadde formell kunstnerutdanning.

Det var ikke realistisk å drømme kunstnerdrømmer for ungdommer fra Bardal rundt år 1900, og Lars Enga måtte som alle sine venner kaste kreftene inn der hverdagen trengte han Og kunst kan også defineres som "å kunne" - for eksempel å kunne leve. Og Lars Enga var en livskunstner. Han visste hva han kunne, han visste hvor han hørte heime og gledet seg over det. Steinhytta Borgen ble påbegynt i 1928 og sto ferdig fire år senere. Det var altså et langt prosjekt, hvilket vi lett forstår når vi ser på de mange store steinene som måtte settes på plass utelukkende med håndmakt. Men Lars Enga var den typen som gledet seg over de små forandringer, den jevne veksten i prosjektet. For han var veien fram mot målet like viktig som selve målet.Hytta var i alle år samlingspunkt for Lars og hans venner. her møttes man til trivelig kaffekos på fine sommerdager, og hit kunne man finner for bokstavelig å få perspektiv på hverdagen og livet.Lars Enga døde i 1961, og i løpet av de påfølgende åra forfalt hytta slik at det ikke var mulig å komme på besøk dit. Sommeren 1995 overtok Bardal Lokalhistorie- og Museumslag eiendomsretten til hytta fra Peder Enga. Da hadde museumslaget allerede i et par år arbeidet med å restaurere Borgen med økonomisk støtte fra Nordland Fylke, Landbruksavdelingen. Borgen ble offisielt åpnet under Innfløttarstemnet, sommeren 1998.

Borgen i Bardal

Høsten 2003 Borgen er nylig plukket ut av Leirfjord kommune som kommunens sted i "Den kulturelle skolesekk". Dette er et prosjekt som kjøres i en del av helgelandskommunene og der studenter og elever skal bli bedre kjent med sitt lokalmiljø. Tidligere i høst var TV-Nordland og gjorde opptak fra Borgen og dette vil bli vist på TV nå i høst. Fra Bardal deltok Anita Berg-Olsen og hun hadde med seg en student fra HiNe. Det var lagt opp slik at studenten intervjuet Anita om Borgen og hvordan den ble til. Filmene fra denne serien er nå ferdig og Bardal Lokalhistorie- og Museumslag har fått en kopi av den. Dersom noen ikke har sett dette innslaget på TV, er det bare å ta kontakt med BLM , så kan det ordne seg at filmen kan lånes ut til gjennomsyn. Fysak Leirfjord har nå 3 år på rad hatt Borgen og Veten som et av turstedene for kommunenes fjelltrim. Dette har vært en suksess og vi i Bardal ønsker flere hjertelig velkommen til å prøve ut stien opp til Veten. En klarværsdag på toppen er en opplevelse. Det er mulig å se lang ut over mot kysten og innover mot Sverige i øst. En opplevelse som er verdt å gjøre minst en gang pr. år