Lag og foreninger

Stiftet 13. oktober 1901 av Emilie Rathje (f. Wang), da under navnet Bardal Læseforening, som ble forløperen til Bardal ungdomslag.  Ungdomshuset i Bardal ble satt opp på dugnad og innviet i 1914…
Bardal helselag ble stiftet 14. februar 1926 som et middel blant annet i kampen mot tuberkulose. Foreningen ville også arbeide for den generelle folkehelsen ved å drive folkeopplysningsarbeid om…
Bardal kirkeforening har som formål å arbeide for at Bardal kirke og Bardal kirkegård (Lindsetmoen) sine interesser blir ivaretatt, samt bidra til utsmykning og forskjønnelse av kirka og kirkegården…
Butikkmuseum, galleri og kafé. Åpent torsdag, lørdag og søndag 12-18 og fredager 12-23 hele juni, juli, og frem til 16. august. Arrangement utenom sommersesongen etter avtale. Velkommen! 
Utfløttarstemnet er et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner i Bardal.