Lag og foreninger

Stiftet 13. oktober 1901 av Emilie Rathje (f. Wang), da under navnet Bardal Læseforening, som ble forløperen til Bardal ungdomslag.  Ungdomshuset i Bardal ble satt opp på dugnad og innviet i 1914…
Bardal helselag ble stiftet 14. februar 1926 som et middel blant annet i kampen mot tuberkulose. Foreningen ville også arbeide for den generelle folkehelsen ved å drive folkeopplysningsarbeid om…
Bardal kirkeforening har som formål å arbeide for at Bardal kirke og Bardal kirkegård (Lindsetmoen) sine interesser blir ivaretatt, samt bidra til utsmykning og forskjønnelse av kirka og kirkegården…
BARDAL LOKALHISTORIE- OG MUSEUMSLAG (BLM) MÅLSETNING FOR LAGET: Å være den organisasjon i Bardal som skal ivareta bygdas historie tilbake så langt den kan dokumenteres. Samle inn gjenstander og…