Kongens Fortjenestemedalje

av admin, 15 februar, 2012
Kongens Fortjenestemedalje

...i GULL....

Er nyhet
Ja
Content

....bør tildeles den eller de som brøyter Elvstrandveien nå i vinter.

Dette er et utmerket tiltak for den lokale folkehelsa.

Turgåer