Bardal Ungdomslags aktivitetsplan

av admin, 29 september, 2013
Bardal Ungdomslags aktivitetsplan

Aktiviteter ut året

Er nyhet
Ja
Content

13.10:  Turmarsj ( Ronald Griep)

24/10:  Medlemsmøte i Bardal Ungdomslag ( tid og sted annonseres senere )

3/11: Turmarsj ( Ketil )

8/11: Ostekveld går ut av programmet

1/12: Julegrantenning ved Bardal Bygdehus

8/12: Nissemarsj  ( Laila)

28/12: Juletrefest ( Martin etc)

28/12: Julepub

 

Oppstart trening starter mandag 30/9 kl. 2000, Bardal Bygdehus