Bardal Ungdomslag

av admin, 18 november, 2013
Bardal Ungdomslag

informerer....

Er nyhet
Ja
Content

Bardal Ungdomslag har hatt et meget godt driftsår og sitter også nå med et nedbetalt ungdomshus...Bygdehuset er nå et av de fineste i kommunen og er noe vi alle kan være stolte av. Laget ønsker at så mange som mulig vil være medlem av laget og har i disse dager sendt ut en oppfordring til alle i bygda om å tegne seg som medlem.

Det koster kr. 120,- pr. medlem pr. år.

Veilys

Som sikkert mange har lagt merke til er flere av veilysene mørke. Dette skyldes flere ting. Noen lys har feil som må rettes på, andre defekt lampe og noen er frakoplet. Bardal Ungdomslag har merket en minkende interesse til å støtte driften av disse lysene. Ideen med veglysene var at disse skulle være selvfinansierende  med hensyn til kostnader. Kommunen har i lang tid støttet opp med et årlig beløp pr. punkt. Støtten fra kommunen har ikke vært nok til å dekke alle kostnadene og det er høyst usikkert om dette vil fortsette til neste år. Derfor oppfordrer veilysgruppa og styret i Bardal Ungdomslag alle til å støtte opp om dette fine tiltaket. En årlig støtte på kr. 200,- pr. husstand vil kunne drive anlegget videre. Du kan selvfølgelig betale så mange andeler du vil.

Veilysgruppa skal prøve å få lys i alle lyspunktene før jul men tiden går fort og vi er avhengig av rolige værforhold.