Velkommen til nye nettsider

av Alf Harald Sælevik, 28 februar, 2021

1918

Fra 1738 til 1918 hørte borgerleiet til Hemnes, men den omkringliggende jorden hørte til Nesna.

1900

1965

Bardal