Politisk pub

onsdag 04. sep - 17:00
Wangbrygga i Bardal
Wangbrygga i Bardal
Var du på dette arrangementet? Legg inn bilder
Arrangementsinformasjon
Program
Ordstyrer: Øyvind Toft
Tema: Aktuelle kommunalpolitiske saker i Leirfjord
Servering fra kl 19.
19.15​ : ​Introduksjon​ av hvert parti med ordstyrer. Presentasjon av de ulike partier. 2 minutter per parti.
19.30​ ​Debatt: ​Ordstyrer retter spørsmål til de ulike partier knyttet til temaene

- Eldreomsorg
- Skole
- Næringsliv og bolyst

20.30​: Liten pause
21.00:​ ​Spørsmål fra publikum
21.45: ​Avlutning med appell, maks 4 minutter per parti