Bardal Ungdomslag

Stiftet 13. oktober 1901 av Emilie Rathje (f. Wang), da under navnet Bardal Læseforening, som ble forløperen til Bardal ungdomslag. 

Ungdomshuset i Bardal ble satt opp på dugnad og innviet i 1914. 

På ungdomshuset ble det etter hvert tradisjon med juletrefest for små og store, med sang og gang rundt juletreet, kakao og besøk av julenissen, en tradisjon som fortsatt holdes i hevd. I dag foregår bygdas aktiviteter på den nedlagte barneskolen, som ble overtatt av ungdomslaget og tilpasset den nåværende driften i 2007. I tråd med tiden samarbeider ulike lag og foreninger i bygda om å bruke lokalene, som derfor har blitt døpt om til Bygdehuset..

Opp gjennom årene fra 1914 og fram til i dag har det vært aktiviteter av ymse slag på ungdomshuset og senere på Bygdehuset, blant annet revy, teater, slåttball og andre bygdefester, 17. mai-feiring og julegrantenning. Driftige krefter i Ungdomslaget har i nyere tid også sørget for veilys i bygda og et utendørs samlingspunkt i Floen. Sist, men ikke minst må nevnes Utfløttarstemnet, som siden den spede begynnelsen i 1988 arrangeres hvert femte år.

Bardal ungdomslag har i sann dugnadsånd sørget for å være den store drivkrafta og samlingspunktet for bygda på de aller fleste områdene som fremmer fellesskapet.

 

Dette er en bedrift
Nei