Bardal Ungdomslag

Stiftet 13. oktober 1901 av Emilie Rathje (f. Wang), da under navnet Bardal Læseforening, som ble forløperen til Bardal ungdomslag. 

Ungdomshuset i Bardal ble satt opp på dugnad og innviet i 1914. 

På ungdomshuset ble det etter hvert tradisjon med juletrefest for små og store, med sang og gang rundt juletreet, kakao og besøk av julenissen, en tradisjon som fortsatt holdes i hevd. I dag foregår bygdas aktiviteter på den nedlagte barneskolen, som ble overtatt av ungdomslaget og tilpasset den nåværende driften i 2007. I tråd med tiden samarbeider ulike lag og foreninger i bygda om å bruke lokalene, som derfor har blitt døpt om til Bygdehuset..

Opp gjennom årene fra 1914 og fram til i dag har det vært aktiviteter av ymse slag på ungdomshuset og senere på Bygdehuset, blant annet revy, teater, slåttball og andre bygdefester, 17. mai-feiring og julegrantenning. Driftige krefter i Ungdomslaget har i nyere tid også sørget for veilys i bygda og et utendørs samlingspunkt i Floen. Sist, men ikke minst må nevnes Utfløttarstemnet, som siden den spede begynnelsen i 1988 arrangeres hvert femte år.

Bardal ungdomslag har i sann dugnadsånd sørget for å være den store drivkrafta og samlingspunktet for bygda på de aller fleste områdene som fremmer fellesskapet.

 

Av Alf Harald Sælevik, 21 mai, 2024. Bardal Ungdomslag

Turmarsjen Lørdag 25. mai er desverre avlyst pga at komiteen ikke har mulighet den dagen. Ny dato for turmarsj kommer!

Dersom noen av ungdomslagets medlemmer (f eks du) har lyst å dra i gang en turmarsj på kort varsel utenom det som står i kalenderen, ta gjerne kontakt med styret i ungdomslaget, så skal vi varsle lagets medlememmer.

Av Sylva Angelsen, 3 mai, 2024. Bardal Ungdomslag

Hvis det er noen som er interesserte i å overta de gamle vinduene som skal skiftes ut i Storsalen, kan dere melde fra om dette til Arna innen 12. mai kl. 16.

Det er to som har meldt interesse så langt, så det vil bli gjennomført loddtrekning i BUL sitt styremøte den 12. mai.

De som er interesserte i å overta vinduene, må fjerne de etter hvert som de blir tatt ut.

Av Alf Harald Sælevik, 23 april, 2024. Bardal Ungdomslag

På vestveggen på Bardal Bygdehus kan du se en vegg med store vinduer. Denne slipper inn en masse lys i det som i dag er både cafe, festsal og flerbruksrom til Bardal Ungdomslag og hele bygda. Denne veggen har stått sånn siden bygget ble oppført på det glade åttitall. Det er en stund siden, og tidens tann har tatt et jafs i ny og ne. Det betyr igjen at vinteren ikke nødvendigvis bare er på utsida av bygget, men også på innsida!

Gå til Spleisen til Bardal Ungdomslag

Av Sylva Angelsen, 8 april, 2024. Bardal Ungdomslag

Loppisen og cafeen ble en braksuksess!
For en fantastisk dag! For et oppmøte! Må bygdehuset utvides..?

Kjøkkenkomiteen måtte grave i fryseren etter flere kaker, og det er neimen ikke ofte folk må drikke kaffe på gangen! 

Tusen tusen hjertelig millioner takk for alle loppene vi fikk, for alle kakene dere spiste, for at dere stiller opp og møter opp og er blide og hyggelige og artige og rause!

Takket være alle dere fikk Bardal ungdomslag inn ca 20.000,- til drift og vedlikehold av bygdehuset vårt!