Bardal Kirkeforening

Bardal kirkeforening har som formål å arbeide for at Bardal kirke og Bardal kirkegård (Lindsetmoen) sine interesser blir ivaretatt, samt bidra til utsmykning og forskjønnelse av kirka og kirkegården gjennom Bardal blomsterfond.

Bardal kirkeforening sitt arbeid skal foregå uavhengig av religion eller livssyn. Foreningen er en ideell, selveiende og frittstående juridisk organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Bardal kirkeforening skal i sitt arbeid tilstrebe et best mulig samarbeid med Leirfjord Sokn, Leirfjord kirkelige fellesråd, og andre offentlige og private organisasjoner eller personer som kan bidra positivt til utviklingen og vedlikeholdet av kirka og kirkegården i Bardal.

Bardal kirkeforening er åpen for alle engasjerte personer som støtter foreningen sitt formål og arbeidsområde.

Styret består av Torbjørg Nikolaisen (leder), Kristin Lorentzen (kasserer), Sylva Angelsen (sekretær), Åshild Bårdgård Blyseth og Arne Grimstad Blyseth.