Andre organisasjoner

Butikkmuseum, galleri og kafé. Åpent torsdag, lørdag og søndag 12-18 og fredager 12-23 hele juni, juli, og frem til 16. august. Arrangement utenom sommersesongen etter avtale. Velkommen! 
Utfløttarstemnet er et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner i Bardal.
Grendeutvalget er oppnevnt av kommunestyret, og kan annonsere møter og dele informasjon på ibardal.no.