Bardal Helselag

Bardal helselag ble stiftet 14. februar 1926 som et middel blant annet i kampen mot tuberkulose. Foreningen ville også arbeide for den generelle folkehelsen ved å drive folkeopplysningsarbeid om hygiene.

Foreningen har arbeidet for bekjempelse av tuberkulose blant bygdas innbyggere, og har i alle år aktivt støttet opp om Nasjonalforeningens arbeid. Som et ledd i arbeidet for å bedre den generelle folkehelsen, tok Bardal helselag initiativ til å få satt opp et eget helsehus i bygda. Helsehuset ble innviet på 1950-tallet. I kjelleren ble det laget et folkebad, hvor bygdefolket kunne komme og bade og bruke badstua. De færreste hadde innlagt vann eller egne badeværelser på denne tida, så denne muligheten til å opprettholde personlig hygiene ble hyppig benyttet. Man ble satt opp på egne badetider en gang i uken/annenhver uke, og det ble passet godt på at man overholdt avsatt tid. I tillegg ble helsehuset benyttet til spedbarnskontroller og generelt folkehelsearbeid, og distriktslegen hadde faste kontordager med jevne mellomrom.

Bardal helselags medlemmer har samlet inn mye penger til gode formål, blant annet via julemesse, loddsalg, lørdagskafe/middagssalg hvor inntektene går til TV-aksjonen, og andre aktiviteter. Bardal helselag var aktive pådrivere for å få bygget eldreboliger i Bardal og for å få startet opp privat barnehage i bygda. I 1993 ble det satt opp en bauta i Bardal for å hedre arbeidet som har blitt gjort i kampen mot tuberkulose og den generelle folkehelsen.